Wie onze cliënten zijn

De Parma Group heeft diepgaande ervaring in de volgende
bedrijfstakken:

  • Professionele dienstverlening
  • Technologie-intensieve ondernemingen
  • Kennisinstituten - zowel privaat als publiek
  • Overheid en semi-overheid
  • Non-profit organisaties

Wij zijn vertrouwd met strategie- en organisatieproblemen in andere sectoren waar onze competenties waarde toevoegen.