Parma Group

Parma Group is een strategie en organisatie adviesbureau dat alleen uit partners en seniors bestaat. Wij maken zo veel mogelijk gebruik van de ervaring en inzet van cliënt-teams en besteden externe gegevensverzameling uit.

We merken dat:

  • Onze cliënten het liefst met ervaren professionals werken. Zij realiseren zich dat ervaring zijn waarde bewijst in snelheid en kwaliteit
  • Wij door het inzetten van cliënt-medewerkers in het strategieproces helpen om een nieuwe generatie leiders op te leiden
  • De implementatie van onze aanbevelingen wordt versneld omdat de organisatie zich de veranderingen van meet af aan toeeigent
Leopard Spots